ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้นอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง สุวรรณ บุญทิพย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001172
เลข ISBN 9748324427
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 315
รายละเอียด เป็นคู่มือการศึกษาวิชาไฟฟ้าขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ที่ไม่ใช่นักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าโดยตรง อาทิ สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างก่อสร้าง ฯลฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย มาตรฐานการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันระบบจ่ายไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก พร้อมคำศัพท์ที่ควรทราบและคำถามท้ายบททุกบท
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177