ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บรรจง จันทมาศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001312
เลข ISBN 9748324133
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 237
รายละเอียด ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานทางการคำนวณ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เนื้อหาประกอบด้วยการกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน เชิงซ้อน ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า สามเฟส โดยมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้าย บทเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมเฉลยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนครู  อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30