ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง วรรณวิกา ดิตถะสิริ
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000042
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 5
รายละเอียด ในยุคสังคมข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology) นับว่ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ไม่ว่าที่ใด เรามักจะได้พบ IT เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วยเสมอในทุกระดับ นับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ และวัยชรา IT ดูเหมือนกำลังได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญชั้นหนึ่งต่อขบวนการทางธุรกิจ และต่อขบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน มีผู้กล่าวกันว่า ปัจจุบันถ้าวันใดที่เครื่องมือด้าน IT ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ วันนั้นธุรกิจและกิจการต่างๆ แทบจะต้องหยุดชั่วขณะจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ทำงานเป็นปกติได้ 
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.140.218