ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุงใหม่)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นพดล เวชวิฐาน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001004
เลข ISBN 9748328864
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 383
รายละเอียด  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง และน้ำมันเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะต่าง ๆ  หลักการของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ในระบบและวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมระบบ  ส่วนที่สองเป็นภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติที่ใช้กับเครื่องยนต์แต่ละรุ่น เช่น รุ่น 4E-FE  4A-FE  4A-GE  5A-FE และ 7A-FE......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30