ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไชญชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001050
เลข ISBN 9748326721
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 265
รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ การเกิดแรงดันไฟฟ้า สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิดแรงดันไฟฟ้า การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ฯลฯหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213