ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> โรงต้นกำลังไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วัฒนา ถาวร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001175
เลข ISBN 9748329259
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 253
รายละเอียด เรียบเรียงขึ้นตามเนื้อหาหลักสูตรวิชา โรงต้นกำลัง ระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษา และของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และปรับให้เหมาะสมกับระบบผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้นำไปศึกษาอ้างอิงได้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วยโรงต้นกำลังต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ดีเซล โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ และบทสุดท้ายกล่าวถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์การผลิตโรงไฟฟ้า
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.140.218