ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เทอร์โมไดนามิกส์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฉัตรชัย นิมมล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001318
เลข ISBN 9749569776
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 481
รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือ “เทอร์โมไดนามิกส์” เล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ที่เป็นวิชา       พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญ โดยเนื้อหาของหนังสือจะใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีตัวอย่างประกอบและมีการอธิบายแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตกับคำตอบที่หาได้ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาในลักษณะอื่นต่อไป และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทประกอบในทุก ๆ บท โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การวิเคราะห์เอกซ์-    เซอยี ระบบผลิตกำลังไอ ระบบผลิตกำลังก๊าซ ระบบทำความเย็น เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงนักศึกษาในระดับ ปวส. หรือใช้เป็นตำราอ้างอิง หรือใช้ประกอบการเรียนควบคู่ไปกับตำราต่างประเทศ........................
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก อุ่นฮั้ว แซ่ลิ้ม วันที่ 2022-02-26 18:36:00
 
อ่านไม่ได้เลยครับ ภาษาต่างดาว ปนภาษาไทย รูปภาพ ก็เลอะเทอะ ระบบเดิมดีกว่า นับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ อ่านไม่ได้ ปรับปรุงด้วยครับ
 
3.238.121.7