ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ. จำนงค์ พุ่มคำ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001328
เลข ISBN 9748326306
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 385
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มได้รวบรวมวิธีคิดวิธีคำนวณทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ มวล ความร้อน ความเค้นกด การงอของคาน รอก นิวแมติกส์ ฯลฯ  ซึ่งเป็นการคำนวณขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระดับปวช. ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อทดสอบโปรแกรม แบบฝึกหัดฝึกทักษะ พร้อมเฉลย......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.101.84