ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฎี (ปี.45) รหัส 2104-2204อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001417
เลข ISBN 9743892079
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 229
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ภาคทฤษฎี) ระดับ ปวช.(2104-2204) โดยให้สอดคล้องและตรงตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.219.103