ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา มีศุข
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001689
เลข ISBN 9745376981
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 375
รายละเอียด หนังสือเคมีทั่วไปเล่ม 1 ฉบับรวบรัดเล่มนี้ เรียบเรียบโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีทั่วไปที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นเวลาหลายปี ถึงแม้ว่าหนังสือชื่อ "ฉบับรวบรัด" แต่เนื้อหายังคงครอบคลุมครึ่งหนึ่งของวิชาเคมีทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143