ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี จันทรานุรักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง กลศาสตร์
รหัสหนังสือ­ 02001779
เลข ISBN 9745372897
ปีที่นำเข้า 2010-06-17
จำนวนหน้า 218
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการแยกเชิงกลด้วยการตกตะกอน การกรอง การเหวี่ยงแยก ซึ่งเป็นเรื่องที่พบในอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้ในเรื่องการคำนวณออกแบบเบื้องต้น และสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67