ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน (2104-2105)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธวัชชัย จารุจิตร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002652
เลข ISBN 9786162115455
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 486
รายละเอียด วิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า การต่อสายแบบต่าง ๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากําลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณป้องกันทางไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การติดตั้งระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัย การเดินสายด้วยวิธีการต่าง ๆ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การติดตั้งไฟฟาในพื้นที่อันตราย การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื้อหาวิชา - การป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า - สายไฟฟ้า - เครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย - การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย - ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง - ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้าสำหรับงานทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - การติดตั้งในท่อและรางเดินสายไฟฟ้า - อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า - ระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัย - การติดตั้งไฟฟ้าในสภานที่อันตราย - การติดตั้งเครื่องใข้ไฟฟ้าในอาคาร - การตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.65.63