ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (2104-2106)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไวพจน์ ศรีธัญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002653
เลข ISBN 9786162115462
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 244
รายละเอียด ทฤษฎีแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก หลักการเหนี่ยวนําแม่เหล็ก โครงสร้าง ส่วนประกอบ วงจรขดลวดอาร?เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทํางาน ชนิด การเกิดแรงดันไฟฟ้าในเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง สาเหตุที่เครื่องกําเนิดไม่่เกิดแรงดัน คอมมิวเตชั่น อารเมเจอร์ รีแอกชัน การคํานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนํา ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ การนําไปใช้งานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เนื้อหาวิชา - ทฤษฏีแม่เหล็ก - เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง - การพันขดลวดอาเมเจอร์ - อาเมเจอร์รีแอคชันและคอมมิวเตชัน - ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง - คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง - การสูญเสียโวลท์เตจเรกูเลชั่นและประสิทธิภาพ - มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง - คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.65.63