ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไวพจน์ ศรีธัญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002654
เลข ISBN 9786162114946
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 325
รายละเอียด หลักการทํางาน โครงสร้าง ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการเกิดแรงดัน ไฟฟ้าเหนี่ยวนําในหม้อแปลง สมการแรงดันไฟฟ้า อัตตราส่วนการเปลี่ยนแปร (Transformation ratio) การคํานวณหาขนาดและประสิทธิภาพของหม้อแปลง การขนานหม้อแปลงไฟฟ?้า การพันขดลวดหม้?อแปลงไฟฟ้?าขนาดเล็กการตรวจขั้วหม้?อแปลงไฟฟ?้า การต่?อหม้?อแปลงไฟฟ้?า เนื้อหาวิชา - การเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ - โครงสร้างและชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้าในสถานะไม่มีโหลดและเมื่อมีโหลด - โวลท์เตจกูเลชั่นและประสิทธิภาพของหม้อแปลง - หม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโตและหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบเครื่องวัด - การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า - การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า - การออกแบบสร้างหม้อแปลง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.65.63