ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ชิ้นส่วนเครื่องกล (2102-2104)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิชัย โรมไธสง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002696
เลข ISBN 9786162114120
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 288
รายละเอียด วิชาชิ้นส่วนเครื่องกล ใช้ได้กับประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 11 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎีหลักการ กระบวนการ และส่วนทีเป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67