ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2311)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมบัติ สวัสดิ์ผล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002701
เลข ISBN 9786162114731
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 222
รายละเอียด การออกแบบเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง และสาขางานเครื่องมือกล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 9 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.189.51