ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ระบบฐานข้อมูล (3204-2005) / ระบบการบริหารฐานข้อมูล (05-051-201| 05-510-323)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร. วัชระ โพธิสรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002795
เลข ISBN 9786162113611
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 219
รายละเอียด วิชาระบบฐานข้อมูล หรือระบบการบริหารฐานข้อมูล ใช้ได้กับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.174.191