ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (3204-2014)



อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กิตติศักดิ์ กองหนูเพ็ชร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002806
เลข ISBN 9786162113697
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 293
รายละเอียด วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ได้กับหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14