ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> โพรโทซัวและจุลชีพสัตว์ในน้ำจืด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นันทพร จารุพันธุ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004125
เลข ISBN 9745375004
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 298
รายละเอียด น้ำเป็นแหล่งต้นกำเนิดของชีวิต แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่คนเราคุ้นเคยคือ กุ้ง หอย ปู ปลา แต่แหล่งน้ำยังมีสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกหลากหลายชนิดซึ่งมีมากยิ่งกว่าชนิดที่คนเราเคยคุ้น จากความรู้ที่กว้างไกล และการสื่อสารที่ไร้ขอบเขตในปัจจุบัน โพรโทซัวและจุลชีพสัตว์ในน้ำจึงไม่ได้จำกัดให้รู้จักกันอยู่แต่ในเฉพาะหมู่นักวิชาการ แต่บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น หนังสือ “โพรโทซัวและจุลชีพสัตว์ในน้ำจืด” จึงมีวัตถุประสงค์ในการแนะนำให้บุคคลทั่วไปและนักวิชาการที่สนใจในโลกมหัศจรรย์ในน้ำโดยใช้รูปภาพในการสื่อแสดงให้เห็นรูปร่างหน้าตาของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดพร้อมทั้งบรรยายให้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46