ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> โพรโทซัวในแหล่งน้ำจืดอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บพิธ จารุพันธุ์,นันทพร จารุพันธุ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004126
เลข ISBN 9745379379
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 222
รายละเอียด หนังสือ "โพรโทซัวในแหล่งน้ำจืด" เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นดัชนีภาพถ่ายของโพรโทซัวในน้ำจืด ดังนั้น รายละเอียดในเรื่องลักษณะทั่วไปจึงนำเสนอไว้พอสังเขปเพื่อประกอบการดูภาพเท่านั้น และเพื่อให้การตรวจสอบชนิดโพรโทซัวทำได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้นำภาพลายเส้นจากตำราต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพถ่ายมากที่สุดมาลงเปรียบเทียบไว้ ซึ่งจะทำให้ทราบในรายละเอียดบางอย่างที่ไม่อาจเห็นได้จากภาพถ่ายตามธรรมชาติในขณะที่โพรโทซัวยังมีชีวิตอยู่
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134