ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004132
เลข ISBN 9786165561464
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 190
รายละเอียด กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้นเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ควอนตัม โดยเริ่มจากประวัติของแนวคิดต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้มาเป็นทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม ตลอดจนการแก้สมการชเรอดิงเงอร์สำหรับกรณีที่มีพลังงานศักย์ต่างๆ เพื่อนำมาอธิบายปรากฏการณ์ฟิสิกส์และแบบจำลองอะตอมของไฮโดรเจน พร้อมทั้งมีโจทย์ แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในวิชากลศาสตร์ควอนตัม และการศึกษาค้นคว้าทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46