ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> วิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน เพื่อการออกแบบและการบำรุงรักษาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004133
เลข ISBN 9786165560870
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 396
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อนที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบและบำรุงรักษาเขื่อน เนื้อหาประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบเขื่อน พฤติกรรมและสาเหตุการพิบัติของเขื่อน กรณีศึกษาการพิบัติที่สำคัญของเขื่อนประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีการออกแบบที่สัมพันธ์กับความปลอดภัยเขื่อน วิธีการจัดลำดับการบำรุงรักษาเขื่อน หลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขื่อน การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน การตรวจสอบด้วยสายตาและหลักการประเมินความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรม แผนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเขื่อนในสภาวะปกติและสภาวะไม่ปกติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.235.248