ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จรัลวิไล จรูญโรจน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004136
เลข ISBN 9786165561426
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 194
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมแก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป มนุษย์เราเรียนรู้ภาษาผ่านทางกระบวนการทางสังคม ภาษาจึงมีความสัมพันธ์กับสังคมและผู้ใช้ภาษาซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมอย่างลึกซึ้ง หากเราต้องการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพถึงระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สุภาพ มีมุมมองและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน เราก็ควรเข้าใจภาษาในแง่มุมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม นอกเหนือไปจากที่จะเข้าใจเพียงระบบเสียง คำ และไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Pakorn Sri วันที่ 2017-07-21 15:52:30
 
test
 
3.236.83.14