ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> สถิติการวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจัย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 4.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006835
เลข ISBN 9745378208
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 480
รายละเอียด ในปัจจุบันนักศึกษาและนักวิชาการผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปที่นักสถิติและนักคอมพิวเตอร์ได้คิดค้นไว้แล้ว การใช้เครื่องคำนวณวิธีลัดแบบนี้ทำให้ประหยัดเวลาไปได้มาก แต่ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและที่มาของผลการวิเคราะห์ ทำให้เกิดอาการบกพร่องทางวิชาการที่เรียกว่า "Blackbox Syndrome" คือไม่รู้ไม่เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมาได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลในรายละเอียด พร้อมกับความรู้พื้นฐานของหลักสถิติศาสตร์ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่าข้อมูลสถิติแท้ที่จริงแล้วคำนวณได้มาอย่างไร อนึ่งในการทำงานวิจัยนั้น นักวิจัยจำเป็นต้องวางแผนในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ก่อนจะเริ่มลงมือวิจัย หนังสือเล่มนี้รวบรวมแผนการทดลองต่างๆ จำนวนมากมายที่นักวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาต่างๆ จำเป็นต้องใช้ในงานวิจัย หนังสือเล่มนี้นอกจากจะมีประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีหนังสือคู่มือที่นักวิจัยค้นคว้าจำเป็นต้องอ่านอย่างยิ่ง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก อารยา สะเม๊าะ วันที่ 2021-02-06 13:58:58
 
ทำไมกดอ่านหนังสือไม่ได้
 
3.238.235.248