ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> โทษ(ส)ถานที่อยากไปอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธีรภาพ โลหิตกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007023
เลข ISBN 9789740208006
ปีที่นำเข้า 2018-01-22
จำนวนหน้า 365
รายละเอียด ประสบการณ์เดินทางไปเยือนกลุ่มประเทศแถบเอเชียกลาง อาทิ อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน อินเดีย (รัฐสิกขิมและรัฐอัสสัม) และ “ภูฏาน” ผสมผสานความรู้สึกนึกคิดและเรื่องราวระหว่างทางของผู้เขียนด้วยลีลาภาษาที่ไพเราะ บวกข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และชาติพันธุ์วิทยา สะท้อนให้เห็นความแตกต่างทั้งทางศาสนา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ แต่หลอมรวมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.94.18