ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อรรถกฤต ฉัตรภูติ, บุรินทร์ อัศวพิภพ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007335
เลข ISBN 9789740210184
ปีที่นำเข้า 2018-02-15
จำนวนหน้า 198
รายละเอียด อธิบายที่มา ความสำคัญ และประวัติการค้นพบทฤษฎีการเกิดมวล หรือ กลไกฮิกส์แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคอย่างย่อ เรื่องราวของเครื่องเร่งอนุภาค LHC และเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกี่ยวข้อง ผลการทดลองที่เป็นหลักฐานว่ามีการค้นพบอนุภาคใหม่ ซึ่งมีสมบัติสอดคล้องกับอนุภาคฮิกส์โบซอน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67