ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของโคไดอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธวัชชัย นาควงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007629
เลข ISBN 9745537209
ปีที่นำเข้า 2018-06-12
จำนวนหน้า 148
รายละเอียด วิธีการสอนดนตรีตามแนวของโคได (Kodály method) เป็นวิธีที่สอนเด็กให้อ่านโน้ตสากลได้อย่างรวดเร็วและร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะ และลงทุนน้อยที่สุดเพราะสอนโดยใช้การร้องเพลงเป็นสื่อ เนื้อหาในหนังสือว่าด้วยระบบการสอนขั้นตอนในการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 4 การสอนร้องโน้ตแบบ ซอล-ฟา การร้องเพลงประสานเสียง และการประดิษฐ์อุปกรณ์การสอน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.97.224