ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007647
เลข ISBN 9745371475
ปีที่นำเข้า 2018-07-02
จำนวนหน้า 345
รายละเอียด ตำรา สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ เล่มนี้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น โดยมีทั้งการพิสูจน์ทฤษฎีและตัวอย่างประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รวม 9 บท ประกอบไปด้วยหลักการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หลักการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม และฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม รวมถึงการศึกษาค่าสถิติต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วม โดยการศึกษาดังกล่าวจะเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มชนิดที่ไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง สุดท้ายผู้เขียนได้แนะนำให้รู้จักหลักการเบื้องต้นของการจำลองค่าของตัวแปรสุ่ม เนื้อหาในตำราเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการสถิติขั้นสูงต่อไป อาทิเช่น ทฤษฎีสถิติ วิชาการคอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินการ และวิชาการทางประกันภัย เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.95.36