ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007685
เลข ISBN 9786165560412
ปีที่นำเข้า 2018-08-23
จำนวนหน้า 324
รายละเอียด ตำรา "สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร"เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องศึกษาวิชาการวางแผนการทดลองและผู้สนใจทำงานวิจัยด้านการทดลองได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการทดลองและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูลในแผนการทดลองแบบต่างๆโดยเฉพาะการวางแผนการทดลองทางเกษตรทั้งด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ภายในบลอกแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์การทดลองแบบสุ่มซ้อนการทดลองแบบแฟคทอเรียลการทดลองแบบสปลิท-พลอท และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม พร้อมยกตัวอย่างประกอบแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดในทุกแผนการทดลอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206