ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> พันธุศาสตร์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง พันธุศาสตร์
รหัสหนังสือ­ 02005928
เลข ISBN 9786165560658
ปีที่นำเข้า 2016-05-24
จำนวนหน้า 410
รายละเอียด ตำราพันธุศาสตร์เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหา การแบ่งเซลล์ วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ กฎเมนเดล ปฏิกิริยาร่วมของยีน ความน่าจะเป็น ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ มัลติเพิลอัลลีล เจเนติกรีคอมบิเนชัน การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม การกลายพันธุ์ สารพันธุกรรม หน้าที่สารพันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร การโคลนยีนและดีเอ็นเอแมนนิพูเลชัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: Thank you
ชื่อสมาชิก เดชาโชติ นนนพัฒน วันที่ 2021-08-15 15:01:49
 
ในหนังสือนี้สามารถวิเคราะห์โควิดได้เป็นอย่างดี
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Gedsaraporn Muanngern วันที่ 2021-02-17 12:00:08
 
 
3.238.117.130