ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> คณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007646
เลข ISBN 9745374555
ปีที่นำเข้า 2018-07-02
จำนวนหน้า 214
รายละเอียด คณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน : เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับหลักการคำนวณที่ใช้ในตลาดการเงินโดยทั่วไป เช่น เงินต้น เงินรวม ระยะเวลาการลงทุน อัตราดอกเบี้ย การคำนวณมีการใช้หลักการของดอกเบี้ยคงต้นและดอกเบี้ยทบต้น นอกจากนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึง หลักการคำนวณการจ่ายรายงวด การหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุน การคำนวณหนี้คงเหลือ ราคาของพันธบัตร และราคาของหุ้นสามัญ ในบทสุดท้ายผู้เขียนยังได้เขียนถึงหลักการคำนวณหาราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมค่า เช่น รถยนต์ หรือตึกอาคาร เป็นต้น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อจะนำไปใช้ในการคำนวณพื้นฐานทางการเงินและการลงทุนโดยทั่วไป และนอกจากนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังจะเป็นพื้นฐานต่อผู้อ่านในการศึกษาทางการเงินและการลงทุนขั้นสูงต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30