ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> Short Note SOCIAL STUDIES สรุปสังคม ม. ปลายอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิสสุตา จันทร์สม
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007664
เลข ISBN 9786163811158
ปีที่นำเข้า 2018-07-04
จำนวนหน้า 234
รายละเอียด สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาสังคมศึกษา สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรงประเด็น เล่มเดียวจบ อ่านเข้าใจง่ายด้วยตารางสรุปและรูปภาพประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7