ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ รหัสวิชา 2104-2111)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007981
เลข ISBN 9789743895012
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 184
รายละเอียด หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า เป็นวิชาพื้นฐานของช่างไฟฟ้าระดับ ปวช.สาขาวิชาไฟฟ้า เป็นวิธีการนำหลักการทางคณิตศาสตร์เฉพาะด้านมาใช้ในการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า ช่วยให้ผู้เรียนไรู้จักวิธีคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโจทย์ เลือกใช้วิธี หลักการ กฎ หรือทฤษฎีต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213