ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.เลิศ สิทธิโกศล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007983
เลข ISBN 9789748515083
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 316
รายละเอียด หนังสือ เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1 เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยเส้นตรงและวงกลม ลิมิตและความต่อเนื่อง หารหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นอดิสัยและอนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์และการอินืิเกรต หรือหารหาปริพันธ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143