ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> ฟิสิกส์ 1 (ม.ขอนแก่น)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ร.ศ.ศรีธน วรศักดิ์โยธิน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007991
เลข ISBN 9789743893513
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 626
รายละเอียด เรื่องสำคัญต่างๆ ทางฟิสิกส์ครบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น กลศาสตร์ของอนุภาค กลุ่มอนุภาค วัตถุเกร็ง และของไหล การแกว่ง คลื่น เสียง ทฤษฎีจลน์ ของก๊าซ อุณหพลศาสตร์ ปรากฎการณ์ขนส่ง แม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง สัมพันธภาพ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัด และคำตอบแบบฝึกหัดทุกบท เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษากระทำความเข้าใจในบทเรียนได้ชัดแจ้งยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70