ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> พรจากพ่อ ผู้ทรงเปียมด้วยพระอัจฉริยภาพอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008153
เลข ISBN 9789743897368
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 320
รายละเอียด มหาราชของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม พระอัจฉริยภาพด้านภาพถ่าย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี พระอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัตรส่งความสุข พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย พ.ศ.2530-2549
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.229.117.149