ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ,บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008155
เลข ISBN 9786162137808
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 246
รายละเอียด เนื่องในโอกาสมหามงคลและเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดทำหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประวัติศาสตร์สยามประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเภณี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.31.191