ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วรรณคดี -> วรรณคดีไทย พระพุทธเจ้าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จานหนึ่ง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วรรณคดี
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008368
เลข ISBN 9786162137563
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 65
รายละเอียด เรื่องราวในพระพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ละทิ้งราชสมบัติแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ สู่การออกบวชแสวงหาสัจธรรมจนได้บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เผยแผ่พระพุทธศาสนามาถึงกาลปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178