ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วรรณคดี -> Digital Playbook เงาะป่าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จันทร์เจ้า
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วรรณคดี
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008508
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2020-01-15
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด เงาะป่าเป็นเรื่องของชนเผ่าซาไก บอกเล่าความรักที่ไม่สมหวังของหนุ่มสาว และการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง จึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าสะเทือนใจ ซึ่งแฝงไว้ด้วยแง่คิดที่เป็นประโยชน์ จึงเชื่อว่าผู้อ่านจะเลือกรับในสิ่งที่เป็นคุณและเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นโทษ แง่คิดสำคัญที่แฝงไว้ในเรื่อง เช่น การแต่งงานอันเกิดขึ้นจากการบังคับ มิใช่ความสมัครใจ อาจลงเอยด้วยความผิดหวังแก่ทุกๆฝ่าย ดังสุภาษิตที่ว่า ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดในเรื่องการดำรงชีวิตอย่างมีสติ พิจารณาด้วยความรอบคอบ ปัญหาทุกอย่างย่อมแก้ไขได้ด้วยสันติวิธี และความกตัญญูกตเวที ที่ผู้เป็นลูกย่อมทำทุกอย่างเพื่อบุพการี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.145.108