ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อุทัย ไชยานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001127
เลข ISBN 9747596415
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 144
รายละเอียด ลักษณะวรรณคดีสมัยสุโขทัย เป็นประเภทร้อยแก้วส่วนใหญ่ที่มีจำนวนมากที่สุดคือ เรื่องศิลาจารึก ซึ่งวรรณคดีสมัยสุโขทัยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.ศาสนาและคติธรรม 2.พิธีกรรม 3.สดุดีวีรกรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก วิบูลย์ วงศ์จริยกุล วันที่ 2020-12-31 19:47:07
 
 
3.238.121.7