ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001322
เลข ISBN 9747949466
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 313
รายละเอียด เนื้อหากล่าวถึงมอเตอร์ไฟฟ้าไว้อย่าง ละเอียดคือ ประเภท หลักการทำงาน วงจรไฟฟ้า คุณสมบัติ และประสิทธิ ภาพการทำงาน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.77.73