ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> Quality Tax Planningอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การบริหาร, ภาษีเงินได้
รหัสหนังสือ­ 02001714
เลข ISBN 9789747088465
ปีที่นำเข้า 2006-11-19
จำนวนหน้า 494
รายละเอียด เรื่องภาษีเงินได้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมากสำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้มีเงินได้ทุกๆท่านที่ต้องรู้ แต่ในความเป็นจริงทุกๆท่านกลับผลักเรื่องนี้ออกไปให้กับผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนเพราะคิดว่าภาษีเป็นเรื่องที่ยากเพราะต้องดูงบการเงินเป็น ลงบัญชีได้ ตีความต้องเก่ง อ่านกฎหมายออก ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าทุกๆท่านเปลี่ยนความคิดของท่าน(ที่ท่านได้แต่นั่งคิดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเสียที)ที่ว่ายากแล้วลงมือสัมผัสในเรื่องภาษีด้วยตนเองอย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ท่านเป็นผู้บริหารได้อย่างสมบูรณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70