ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน (3200-1007| 05-530-121)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง มาลัย ม่วงเทศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การจัดการสำนักงาน
รหัสหนังสือ­ 02002750
เลข ISBN 9786162113666
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 192
รายละเอียด วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน ใช้ได้กับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 6 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการกระบวนการและส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70