ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ผู้สร้างบุญบารมีสมัยพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นารีรัตน์ อ.พิพัฒน์
สำนักพิมพ์ นกฮูก พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003040
เลข ISBN 9786167446172
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 242
รายละเอียด พระพุทธเจ้า องค์พระศาสดาแห่งพุทธศาสนาอุบัติขึ้นบนโลกมนุษย์ เป็นเวลานาน ๒ ๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ยังเป็นอมตะ ละเอียด ประณีต และทรงพลังยิ่งใหญ่เป็นเครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และห่างไกลกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งสัมผัสได้ด้วยใจ การทำความดี สร้างบุญบารมี แม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เราสามารถสัมผัสอานุภาพที่ยิ่งใหญ่นั้นได้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ กระแสบุญยิ่งเกิดมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลให้ชีวิตพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง พุทธศาสนิกชนที่ดีควรเร่งสร้างสั่งสมบุญให้เกิดขึ้น แม้บุญมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญ ค่อยๆ สร้าง ค่อยๆ เติมบุญไปเรื่อยๆ เพราะบุญมิใช่เติมบุ๊ปจะเต็มบั๊ปได้เลย ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพราะว่าคนเรานั้นย่อมมีโอกาส หลงทำผิดพลาด ทุศีลได้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากกิเลส ความโลภ โกรธ หลง มีอยู่ในตัวตนของทุกคนอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์และมักเชิญชวน ยั่วยุ ให้มีโอกาสทำผิดพลาดได้ทุกเวลา ตราบเท่าที่ชีวิตยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร หนังสือ ผู้สร้างบุญบารมี สมัยพระพุทธเจ้า เล่มนี้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของผู้มีชีวิตในสมัยพุทธกาลที่ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลอย่างใหญ่หลวง จนกล่าวได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นต้นแบบของผู้สร้างคุณงามความดีแก่ตัวเอง และพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธได้แซ่ซ้องสรรเสริญมาจวบจนทุกวันนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.250.73