ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> Bench Mark ดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง สัญญา คล่องในวัย
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000007
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 3
รายละเอียด Bench Mark หากจะกล่าวถึงคำว่า Bench Mark ในความเข้าใจโดยทั่วไป ความหมายคือ เครื่องมือสำหรับชี้วัด หรือดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการทำงาน หรือระบบการทำงานที่ต้องการวัดผลลัพธ์ โดยให้ผลการวัดออกมาเป็นค่าเชิงปริมาณ ที่นับได้หรือรับรู้ได้ในเชิงรูปธรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177