ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ทิศทางการพัฒนา e-Thailand ในประเทศไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ศุภรา พันธุ์ศิยะ
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000024
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 5
รายละเอียด จากข้อตกลงความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ขงอ e-ASEAN ทำให้ประเทศไทยจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30