ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : บวรธรรมบพิตร
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000396
เลข ISBN 9786164062030
ปีที่นำเข้า 2016-04-05
จำนวนหน้า 369
รายละเอียด พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรียบเรียงพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอย่างละเอียดและสมบูรณ์ที่สุด โดยนำข้อมูลมาจากสมุดบันทึกของพระองค์ ตั้งแต่สมัยที่ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ผู้เขียนและผู้เรียบเรียงนำบันทึกของสมเด็จพระสังฆราชมาถอดข้อความแล้วเรียบเรียงเป็นพระประวัติตามช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนทรงบรรพชาเป็นสามเณร ไปจนถึงวาระสุดท้ายที่พระองค์สิ้นพระชนม์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143