ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> คนไทยเชื้อสายเวียดนามในนครพนมผู้แต่ง รุ่งฤดี พิพัฒนกิจ
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000533
เลข ISBN 00
ปีที่นำเข้า 2021-08-03
จำนวนหน้า 72
รายละเอียด โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อ.เมือง จ.นครพนม ได้จัดทำและเผยแพร่สื่อสารคดีจำนวน 5 ตอน ในมิติทางประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของคนไทยเชื้อสาย เวียดนามทั้ง 7 ชุมชน ผ่านช่องทางสื่อ Social Media ทั้ง Facebook และ Youtube ในชื่อว่า ซินจ่าว-สวัสดีเวียดนามนครพนม และเพื่อเป็นการขยายผลจากสื่อสารคดี ทางโครงการฯจึงได้จัดทำ E-book นี้ขึ้น ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า E-book ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาค้นคว้าและเป็นเครื่องมือสำหรับการสืบค้นข้อมูลของคนไทยเชื้อสายเวียดน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7