ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ระบบฐานข้อมูล
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ร.ศ. ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001023
เลข ISBN 9744430095
ปีที่นำเข้า 2006-06-20
จำนวนหน้า 251
รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล โดยเน้นในเรื่องระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นักศึกษาหรือผู้อ่านทั่วไปที่สนใจสามารถอ่านและศึกษาด้วยตนเองได้ เพราะได้อธิบายเนื้อหาไว้อย่างละเอียด โดยเน้นให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องและ  ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล  ระบบจัดการฐานข้อมูล  แบบจำลองข้อมูล  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  แบบจำลองอี-อาร์  นอร์มัลไลเซชัน  ภาษาเอสคิวแอล (SQL)  การออกแบบและตัวอย่างการออกแบบระบบฐานข้อมูล  ทรานแซคชันและการควบคุมการทำงานพร้อมกัน  การ  กู้คืน  รวมทั้งแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30