ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> สามก๊ก (ฉบับการ์ตูน)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง สุภฤกษ์ บุญกอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001634
เลข ISBN 9743896341
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 525
รายละเอียด เป็นงานเขียนการ์ตูนเรื่องจากวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จีนเรื่อง สามก๊ก การ์ตูนสามก๊กฉบับนี้ได้ย่อเนื้อหาเป็นบางส่วนเพื่อความเข้าใจง่าย แต่คงเนื้อหาและใจความหลักของเรื่องเดิมไว้เป็นส่วนใหญ่
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46